Fotogrammetri og dronefoto

3D skanning av terreng med drone

Vi er sertifiserte droneopperatører og benytter 3D scanning i prosjekter hvor det er behov for mer nøyaktige terrenghøyder enn kommunens situasjonskart (med 1 meters koter) eller der terrenget på andre måter avviker fra grunnlaget. Dette kan for eksempel være når prosjektet er under bygging og tomten er helt eller delvis bearbeidet. Med stor nøyaktighet og detaljrikdom vil kart utarbeidet med drone i de fleste tilfeller erstatte tradisjonell landmåling og utarbeidelse av kart med totalstasjon som kun måler punkthøyder.

Dronekart utarbeides ved at vi flyr drone i 50 - 90 meters høyde over terrenget og tar en serie bilder av terrenget med stort overlapp mellom hvert bilde. Bildene lastes opp i et program som deretter gjenkjenner ulike elementer i hvert bilde og beregner avstander og vinkler mellom disse og deretter genererer et 3D-terrengkart i farger. Vår drone lagrer også GPS-posisjonen til hvert enkelt bilde, noe som gjør at 3D-modellen får riktig målestokk og plassering.

3D-kart kan også benyttes til mengdekontroll etter at et anlegg er ferdig. Ved å legge kart fra før og etter anlegget ble bygget over hverandre, vil vi også kunne beregne volumer ved for eksempel massuttak og masseflytting. Dronekart lager også et raskt og enkelt dokumentasjonsgrunnlag gjennom byggeperioden.

information


  • Holoconsult
  • tlf: (+47) 97 15 10 00
  • mail: kristian@holoconsult.no  • Holoveien 16
  • 1341 Slependen
  • Akershus, Norge