Bleikerhaugen

Landskapsutforming rundt to tomannsboliger i Asker.

Byggherre var godt i gang med bygging av boliger da landskapsplanen ble påbegynt. Da tilgjengelig kartgrunnlag ikke lenger stemte med terrenget ble tomt og omliggende terreng scannet med drone og et nøyaktig 3D-kart utarbeidet. Dette ga et meget godt grunnlag for massehåndtering, prosjektering av overvannshåndtering og fallforhold.

information


  • Holoconsult
  • tlf: (+47) 97 15 10 00
  • mail: kristian@holoconsult.no  • Holoveien 16
  • 1341 Slependen
  • Akershus, Norge